Het proces van het leren

‘Manabi’ staat voor ‘het proces van het leren’.

Antoine van den Beemt werkt als universitair hoofddocent bij de Eindhoven School of Education (TU Eindhoven). Zijn onderzoek richt zich op onderwijstechnologie in de context van professionele ontwikkeling van leraren. Auteur van het Pabo-tekstboek ‘Leren met Interactieve Media‘.

Specialiteiten: Blended en online leren, Learning Analytics, onderwijstechnologie, paktijkgericht onderzoek, process mining, networked learning, professionele ontwikkeling van leraren, interdisciplinary engineering education.

Nieuws

Digital pedagogy in teacher education – 360 degree videos

PhD student Hanneke Theelen focused her research project on enhancing interpersonal competences of student teachers with digital tools. Emphasis was on the use of 360 degree videos of everyday situations in classrooms. By allowing student teachers to watch these videos from their own preferred perspective, rather than from a fixed camera viewpoint, their obervational skills …

Interdisciplinary engineering education: A review of vision, teaching, and support

The Journal of Engineering Education (JEE) published our review on interdisciplinarity in engineering education. It is available open access https://bit.ly/cee_review. Background Societal challenges that call for a new type of engineer suggest the need for the implementation of interdisciplinary engineering education (IEE). The aim of IEE is to train engineering students to bring together expertise …

Towards an understanding of social media use in the classroom: a literature review

Finally our review study on social media in the classroom is available open access via bit.ly/revsocmed. Also the teacher companion (in Dutch) can be downloaded via bit.ly/boeksocmed. The importance of social media for today’s youth often elicits teachers to explore educational use of these media. However, many teachers appear to struggle with the tension between …

Leren met interactieve media

Hoe kunnen we het groeiend potentieel van interactieve media (sociale media, internettoepassingen en games) efficiënt inzetten in het primair onderwijs? Een vraag die met de toenemende digitalisering van de belevingswereld van jongeren steeds relevanter wordt. Leren met interactieve media laat zien hoe je de didactische waarde van deze communicatietechnologieën kunt inschatten en beoordelen, los van de beschikbare apps en programma’s.

Leren met interactieve media biedt pabostudenten en beginnende leraren een praktisch raamwerk om interactieve media toe te passen in de leeromgeving. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat technologie een middel is en geen leerdoel op zich. Er is aandacht voor de verschillen bij leerlingen in leerkenmerken, het gebruik van interactieve media en het belang van een duidelijke strategie op schoolniveau.

De vuistregels voor leraren en het lessenplan bieden praktische oplossingen die verankerd zijn in de theorie. Bovendien is de methode in de praktijk getest door studenten van de minor ‘Kind, Leren en Media, #KLM’ aan de Fontys Hogeschool. Leren met interactieve media leert nieuwsgierige leraren(in opleiding) de juiste vragen te stellen over de toepassing van interactieve media in het primair onderwijs en zelf de mogelijkheden te ontdekken.

Het boek ‘Leren met interactieve media’ is te koop via de webshop van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, via Bol.com en in de boekhandel. In het boek zijn met behulp van Layar websites en videos met aanvullende informatie te bekijken. Een overzicht van deze links staan op de begeleidende website en op de ondersteunende website van Van Gorcum.

Publicaties

2020 publications

Theelen, H., van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2020). Developing preservice teachers’ interpersonal knowledge with 360-degree videos in teacher education. Teaching and Teacher Education, 89. DOI: 10.1016/j.tate.2019.102992

Theelen, H., Willems, M., Van den beemt, A., Conijn, R., & Den Brok, P. (2020). Virtual internships in blended environments to prepare preservice teachers for the professional teaching context. British Journal of Educational Technology, 51(1), p.194-210. (Open Access).

Van den Beemt, A., Macleod, M., Van der Veen, J., Van de Ven, A., Van Baelen, S., Klaassen, R., & Boon, M. (2020). Interdisciplinary engineering education: A review of vision, teaching, and support, Journal of Engineering Education, 109(3), p.508-555. (Open Access).

Van den Beemt, A., Thurlings, M., & Willems, M. (2020). Towards an understanding of social media use in the classroom: a literature review. Technology, Pedagogy and Education, 29(1), p.35-55. (Open Access).

Van den Beemt, A. (2020). Randvoorwaarden en gevolgen van het live streamen van colleges. Report, Eindhoven University of Technology.

Van den Beemt, A., Macleod, M., & Van der Veen, J. (2020). Interdisciplinarity in tomorrow’s engineering education. Paper accepted for the 2020 SEFI conference, Enschede, The Netherlands.

Articles in indexed journals (ISI/SSCI)/ICO journals

Conijn, R., Van den Beemt, A., & Cuijpers, P. (2018). Predicting student performance in a blended MOOC. Journal of Computer Assisted Learning,  34(5), p.615-628. (Open Access)

Deen, M., Beemt, van den, A. A. J. & Schouten, B. A. M. (2015). The differences between problem-based and drill & practice games on motivations to learn, International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations. 7, 3, p. 44-59

Jansen in de Wal, J., Brok, P., Hooijer, J., Martens, R., & Van den Beemt, A. (2014). Teachers’ engagement in professional learning: exploring motivational profiles. Learning and individual differences, 36, 27-36.

Jansen in de Wal, J., Van den Beemt, A., Den Brok, P. J. & Martens, R. L. (2018). The relationship between job demands, job resources and teachers’ professional learning: Is it explained by self-determination theory? Studies in continuing education, 42(1), 17-39.

Schreurs, B., Van den Beemt, A., Molenaar, N., & De Laat, M. (2019). Networked Individualism and learning in organizations: An ego-network perspective on informal learning ties. Journal of Workplace Learning, 31(2), 95-115. (Open Access)

Schreurs, B., Van den Beemt, A., Prinsen, F., De Laat, M., Witthaus, G., & Conole, G. (2014). An investigation into social learning activities by practitioners in open educational practices. International Review of Research in Open and Distance Learning, 15(4), 1-20. (Open Access)

Theelen, H., van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2020). Developing preservice teachers’ interpersonal knowledge with 360-degree videos in teacher education. Teaching and Teacher Education, 89. DOI: 10.1016/j.tate.2019.102992

Theelen, H., van den Beemt, A., & den Brok, P. (2019). Using 360-degree videos in teacher education to improve preservice teachers’ professional interpersonal vision. Journal of Computer Assisted Learning, 35(5), p.582-594. (Open Access).

Theelen, H., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2019). Classroom simulations in teacher education to support preservice teachers’ interpersonal competence: A systematic literature review. Computers & Education, 129, p.14–26.

Theelen, H., Willems, M., Van den beemt, A., Conijn, R., & Den Brok, P. (2020). Virtual internships in blended environments to prepare preservice teachers for the professional teaching context. British Journal of Educational Technology, 51(1), p.194-210. (Open Access).

Vaessen, B., Van den Beemt, A., Van de Watering, G., Van Meeuwen, L., Lemmens, L., & Den Brok, P. (2017). Students’ perception of frequent assessments and its relation to motivation and grades in a statistics course: a pilot study. Assessment & Evaluation in Higher Education, DOI: 10.1080/02602938.2016.1204532 (Open Access)

Vaessen, M., Van den Beemt, A., & De Laat, M. (2014). Networked professional learning: relating the formal and the informal. Frontline Learning Research, 2(2), 56-71. (Open Access)

Van den Beemt, A., Akkerman, S., & Simons, P.R.J. (2011). Patterns of interactive media use among contemporary youth. Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 27, 103-118. DOI: 10.1111/j.1365-2729.2010.00384.x

Van den Beemt, A., Akkerman, S., & Simons, P.R.J. (2011). Considering young people’s motives for interactive media use. Educational Research Review. Vol 6, 55-66. DOI: 10.1016/j.edurev.2010.06.002

Van den Beemt, A., Akkerman, S., & Simons, P.R.J. (2010). Pathways in interactive media practices among young people. Learning, Media and Technology. Vol. 35, 4, 419 – 434. DOI:10.1080/17439884.2010.531395

Van den Beemt, A., Akkerman, S., & Simons, P.R.J. (2010). The use of interactive media among today’s youth: results of a survey. Computers in Human Behavior. Vol 26, 1158-1165. DOI:10.1016/j.chb.2010.03.022

Van den Beemt, A., Buijs, J., & Van der Aalst, W. (2018). Analysing Structured Learning Behaviour in Massive Open Online Courses (MOOCs): An Approach Based on Process Mining and Clustering. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(5). DOI dx.doi.org/10.19173/irrodl.v19i5.3748

Van den Beemt, A. & Diepstraten, I. (2016). Teacher perspectives on ICT: A Learning ecology approach. Computers & Education. 92-93, 161-170.

Van den Beemt, A., Ketelaar, E., Diepstraten, I., & De Laat, M. (2018). Teachers’ motives for learning in networks: costs, rewards, and community interest. Educational Research, 60(1), 31-46. (Open Access)

Van den Beemt, A., Macleod, M., Van der Veen, J., Van de Ven, A., Van Baelen, S., Klaassen, R., & Boon, M. (2020). Interdisciplinary engineering education: A review of vision, teaching, and support, Journal of Engineering Education, 109(3), p.508-555. (Open Access).

Van den Beemt, A., Thurlings, M., & Willems, M. (2020). Towards an understanding of social media use in the classroom: a literature review. Technology, Pedagogy and Education, 29(1), p.35-55. (Open Access)

Vrieling, E., Van den Beemt, A., & De Laat, M. (2018). Facilitating social learning in teacher education: a case study. Studies in Continuing Education. DOI:10.1080/0158037X.2018.1466779 (Open Access)

Vrieling, E., Van den Beemt, A., & De Laat, M. (2016). What’s in a name: dimensions of social learning in teacher groups. Teacher and Teaching: Theory and Practice. 22(3), 273-292.

Conference papers

Buijs, J. & Van den Beemt, A. (2017). Patronen in leergedrag en studievoortgang in kaart gebracht met behulp van process mining. In: Van den Beemt, A. (Chair) MOOCs en learning analytics in de onderwijspraktijk. Symposium conducted at the 2017 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Antwerp, Belgium.

Conijn, R., Van den Beemt, A., & Cuijpers, P. (2017). Analyse van het gedrag in MOOCs voor verbeteringen in de onderwijspraktijk. In: Van den Beemt, A. (Chair) MOOCs en learning analytics in de onderwijspraktijk. Symposium conducted at the 2017 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Antwerp, Belgium.

Diepstraten, I. & Van den Beemt, A. (2013) Learning biographies as a means for teacher professionalisation on ICT use. Paper presented at the 2013 EARLI conference, Munich, Germany.

Jansen in de Wal, J., Martens, R., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2015). Teacher engagement in professional learning: effects job-demands, job-resources and motivation. Paper accepted for the 2015 EARLI conference.

Jansen in de Wal, J., Schuitema, J., Van den Beemt, A., Den Brok, P. J., & Martens, R. L. (2019, May). The relationship between teahers’ experience of work pressure and their performing of professional learning activities: An explanation through basic need frustration and controlled motivation. Poster presented at the 7th Self-determination Theory Conference, Egmond aan Zee, the Netherlands

Jansen in de Wal, J., Schuitema, J., Van den Beemt, A., Den Brok, P. J., & Martens, R. L. (2019, June). Hoe is werkdruk gerelateerd aan motivatie voor en ondernemen van professioneel leren bij leraren? Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Heerlen, the Netherlands.

Jansen in de Wal, J., Van den Beemt, A., Den Brok, P. J. & Martens, R. L. (2016, May). De ontwikkeling van motivatie voor professioneel leren onder docenten in het VO. In H. Schaap (Chair), Perspectieven op de motivatie van docenten voor professioneel leren. Symposium conducted at the Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, The Netherlands.

Jansen in de Wal, J., Van den Beemt, A., Den Brok, P., & Martens, R. (2015). De bevlogenheid van docenten voor professionele ontwikkeling. Paper presented at the 2015 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Leiden, The Netherlands

Jansen in de Wal, J., Van den Beemt, A., Den Brok, P., & Martens, R. (2014). How secondary school teachers’ work environments influence motivation for professional learning. Paper presented at the 2014 ICM conference, Helsinki, Finland.

Schreurs, B., Van den Beemt, A., Prinsen, F., De Laat, M., Witthaus, G., & Conole, G. (2014). Investigating the social configuration of a community to understand how networked learning activities take place:  The OERu case-study. Paper presented at  the 2014 Networked Learning Conference, Edinburgh, UK.

Theelen, H., Willems, M., Van den Beemt, A., Conijn, R. (2017). De relatie tussen virtuele stages en de professional anxiety van leraren in opleiding. In: Van den Beemt, A. (Chair) De lerarenopleiding en ICT. Symposium conducted at the 2017 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Antwerp, Belgium.

Thurlings, M., Van den Beemt, A., & Willems, M. (November 2016). Social media in classrooms: Curse or blessing? Paper presented at the EAPRIL. Porto, Portugal.

Van den Beemt, A. (Chair) (2018). Praktijkgericht onderzoek naar ICT in onderwijs en opleiding (VOR-divisie ICT symposium). Symposium accepted for the 2018 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Nijmegen, The Netherlands.

Van den Beemt, A. (Chair) (2017). MOOCs en learning analytics in de onderwijspraktijk. Symposium conducted at the 2017 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Antwerp, Belgium.

Van den Beemt, A. (Chair) (2017). De lerarenopleiding en ICT. Symposium conducted at the 2017 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Antwerp, Belgium.

Van den Beemt, A. (2013). Social media in education: An exploration of tensions between everyday practice and school practice. Paper presented at the 2013 EARLI conference, Munich, Germany.

Van den Beemt, A. (2012). Social Media and Ethics in Education from the Perspective of Diversity. Paper presented at the 2012 ECER conference, Cadiz, Spain.

Van den Beemt, A. (2011). Developments in young people’s interactive media practices. Paper presented at the 6th Education in a Changing Environment Conference, 2011, Manchester, UK. Awarded ‘Best conference paper’

Van den Beemt, A. (2011). Ontwikkelingen in het gebruik van interactieve media onder jongeren. Paper gepresenteerd op de Onderwijs Research Dagen 2011, Maastricht, The Netherlands

Van den Beemt, A., Akkerman, S. , & Simons, P.R.J. (2010). Diversity in interactive media use among contemporary youth. Proceedings of the 7th International conference on Networked Learning, 2010, Aalborg, Denmark.

Van den Beemt, A., Akkerman, S. , & Simons, P.R.J. (2009). Patterns of interactive media usage among today’s youth: Results of a survey. Paper presented at the JURE/EARLI conference, Amsterdam, The Netherlands.

Van den Beemt, A., Akkerman, S. , & Simons, P.R.J. (2008). How do young people use interactive media? Paper presented at the Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Eindhoven, The Netherlands

Van den Beemt, A., Akkerman, S., & Simons, P.R.J. (2007, November). What happens outside the classroom? Paper presented at the Earli PBPR conference, Maastricht, The Netherlands.

Van den Beemt, A. & Diepstraten, I. (2014). Leerbiografieën: De ontwikkeling van ict gebruik onder leraren in beeld gebracht. [learning biographies: imagining the development of ict use among teachers.] Paper acepted for 2014 VELON Leraren congres, Zwolle, The Netherlands

Van den Beemt, A. & Diepstraten, I. (2014). ICT-gericht vs. niet-ICT-gericht: Een leerbiografische benadering van diversiteit in ict-gebruik onder leraren. [ICT-minded versus not-ICT-minded: a learningbiographical approach of diversity in ict use among teachers] Paper accepted for the 2014 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Groningen, The Netherlands

Van den Beemt, A., Graaumans, J. (2011, November). The iPad goes to school. Paper presented at the EAPRIL conference, Nijmegen, The Netherlands.

Van den Beemt, A., Ketelaar, E., & Diepstraten, I. (2014). Reciprocity in knowledge networks. Paper presented at the 2014 Networked Learning Conference, Edinburgh, UK.

Van den Beemt, A., Macleod, M., & Van der Veen, J. (2020). Interdisciplinarity in tomorrow’s engineering education. Paper accepted for the 2020 SEFI conference, Enschede, The Netherlands.

Van den Beemt, A., Thurlings, M., Willems, M. (2017). Sociale media in de klas: vloek of zegen?. Paper presented at the 2017 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Antwerp, Belgium.

Van den Beemt, A. & Vrieling, E. (2016). Dimensions of social learning in teacher education: an exemplary case study. Paper presented at the 2016 Networked Learning Conference, Lancaster, UK.

Van den Beemt, A., Vrieling, E., & De Laat, M. (2015). Toepassing en validering van het ‘Dimensies van Sociaal Leren’-raamwerk. Paper presented at the 2015 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Leiden, The Netherlands

Voogt, J., Van den Beemt, A., Vrijnsen, M., Sligte, H., Van Braak, J., & Verplanken, L. (2016). Interactions with Technology: Teachers’ Use of and Reasoning About Technology in Practice, Paper presented at the SITE 2016 conference, Savannah, GA, USA

Vrieling, E., Van den Beemt, A., & De Laat, M. (2014). Dimensies en indicatoren van sociaal leren in een pabo leernetwerk. Paper presented at the 2014 Onderwijs Research Dagen (Educational Research Conference), Groningen, The Netherlands

Reviewed books and chapters

De Laat, M., Vrieling, E., & Van den Beemt, A. (2017). Facilitation of social learning in teacher education: the Dimensions of Social Learning-Framework. In: McDonald, J. & Cater-Steel, A. (eds) (2017). Communities of Practice – Facilitating Social Learning in Higher Education. Springer publishers.

Vrieling, E., Wopereis, I., Van den Beemt, A., De Laat, M., Brand-Gruwel, S. (2019). Analysing social learning of teacher-learning groups that aim at knowledge creation. In: Jaldemark, J., Vrieling, E., & Nijland, F. (eds) (2019). Networked Professional Learning. Springer publishers.

Professional books and chapters

Knol, M., Van den Beemt, A., Visser, K., & Bax, A. (2015) Omgaan met studenten. In: Van Berkel, H., Bax, A., Verstegen, D., & Nieweg, M. – Doceren in het hoger onderwijs. Hoger onderwijsreeks, Noordhoff.

Van den Beemt, A. (2014). Leren met interactieve media. Van Gorcum.

Van den Beemt, A. (red) (2013). Social media in het onderwijs. Meso-Focus 88. Deventer: Kluwer.

Van den Beemt, A. (2011). Jongeren, interactieve media en leren: een empirische beschrijving van diversiteit. In: Schokker, Van Katwijk, Arendz (red.). CU@School: Jeugdcultuur en onderwijs. Den Haag: Ministerie OC&W.

Van den Beemt, A. (2010). Interactive media practices of young people: origins, backgrounds, motives and patterns. Proefschrift Universiteit Utrecht. Oisterwijk: Boxpress publishing.

Van den Beemt, A., Simons, P.R.J., & Zuylen, J. (2013) ICT in soorten en maten. Onderwijs vernieuwingsreeks. Tilburg: Meso Consult.

Van den Beemt, A., Thurlings, M., & Willems, M. (2017). Sociale media in de klas:  vloek of zegen? Praktijkboek sociale media. Eindhoven: Technische Universiteit.

Van Loo, M., Simons, P.R.J., Van den Beemt, A., & Jeukendrup, B. (2011). ICT-toepassingen in de didactiek van het voortgezet onderwijs: mogelijkheden en beperkingen. Meso-focus 82. Deventer: Kluwer.

Reports

Huijben, B., Wieczorek, A., Van den Beemt, A., Verbong, G., & Van Marion, M. (2016). Expedition Energy TransitionLessons learned from an educational cocreation experiment, Eindhoven University of Technology, Eindhoven.

Stollman, S., & Van den Beemt, A. (2018). Instructional and assessment design framework. EIT-Digital/Eindhoven University of Technology, Eindhoven.

Theelen, H., Willems, M. C., Van den Beemt, A., & Conijn, M. A. (2016). Virtual internships in teacher education. Eindhoven University of Technology, Eindhoven.

Van den Beemt, A. (2015). RapportageRoadmap Leren in Eindhoven 2030, pilot ‘Gamification’. Eindhoven School of Education/Gemeente Eindhoven.

Van den Beemt, A., Segers, H., Stollman, S., & Klabbers, M. (2018). Development of a cross-kic common learning analytics framework: emerging learning analytics. EIT-Digital/Eindhoven University of Technology, Eindhoven.

Van den Beemt, A., Stollman, S., Klabbers, M., & Chen, C. (2018). Development of a cross-kic common learning analytics framework: New Educational MethOds (NEMO). EIT-Digital/Eindhoven University of Technology, Eindhoven.

Van den Beemt, A., Thurlings, M., & Willems, M. (2017). Sociale media in de klas: Vloek of zegen? Technische Universiteit Eindhoven.

Van den Beemt, A., Wetterling, J., Vollenbroek. W., & Vendel, M. (2018). EIT Digital Blended Masters Quality assurance and certification: Learning Analytics and Suggestions. EIT-Digital/Eindhoven University of Technology, Eindhoven.

Voogt, J., Sligte, H., Van den Beemt, A., Van Braak, J., & Aesaert, K. (2016). E-didactiek: welke ict-applicaties gebruiken leraren en waarom? Kohnstamm Instituut, Amsterdam.

Vrijnsen, M., Van den Beemt, A., & Den Brok, P. (2016). ICT in het praktijkonderzoek van leraren in opleiding. Kennisnet/Technische Universiteit Eindhoven.

Professional publications

Prumpeler, C. & Van den Beemt, A. (2013). Erkenning voor erkend opleiden: Kenmerken van succesvolle diploma- en werkplekgerichte opleidingen. Opleiding & Ontwikkeling, juni 2013.

Schreurs, B., De Laat, M., & Van den Beemt, A. (2015). Samen werken en leren in open netwerken. Opleiding & Ontwikkeling, juni 2015.

Van den Beemt, A. (2016). George Siemens: Van onderwijstechnologie naar human agency, Opleiding en Ontwikkeling, augustus 2016

Van den Beemt, A. (2015). Online leren en werken, Opleiding en Ontwikkeling, maart 2015

Van den Beemt, A. (2011). Jeugd, ICT-ervaring en HRD: Hoe HRD kan inspelen op interactief media gebruik onder jongeren. Opleiding & Ontwikkeling, december 2011.

Van den Beemt, A. (2010). Serious games en geweld: een functionele combinatie? De Connectie, oktober 2010.

Van den Beemt, A., Akkerman, S., & Simons, P.R.J. (2009). Jongeren en interactieve media: diversiteit in het gebruik van interactieve media onder jongeren. Zoetermeer: Kennisnet.

Van den Beemt, A. & De Laat, M. (2015). Leren door je leren te onderzoeken: social Learning Analytics. Opleiding en Ontwikkeling, december 2015

Van den Beemt, A., Thurlings, M. C. G. & Willems, M. C. (2017). Sociale media: stoorzender of wondermiddel? Didaktief. 47, 6, p. 42-43.

Van den Beemt, A. & Wagenaar, S. (2016). Online leren en werken: epiloog. Opleiding & Ontwikkeling, december 2016.

Vrieling, E., Van den Beemt, A., Besselink, E., & Seinhorst, E. (2018). Sociaal leren van leraren faciliteren met het dimensie interview. OnderwijsInnovatie, 20(3), 3-6.

Wagenaar, S. & Van den Beemt, A. (2015). Online leren en werken. Opleiding & Ontwikkeling, maart 2015.