Nieuws

Het boek 'Leren met interactieve media' is sinds eind december 2013 te koop via de webshop van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, via Bol.com en in de boekhandel.

Het onderwijs streeft ernaar het leren van iedere leerling centraler te stellen en beter te faciliteren dan tot nu toe. Ict-gebruik in soorten en maten vormt een onmisbaar middel bij het realiseren van deze ambitie. In nummer 35 wordt door de verschillende auteurs ingegaan op de manier waarop het onderwijs in kan spelen op de verschillen tussen leerlingen. De complexiteit van het onderwijsconcept personalisatie hangt samen met de grote verwevenheid van macro-, meso- en microniveau. Voor veel scholen is personalisatie als onderwijsconcept een brug te ver en beperkt men zich tot personalisatie als didactiek. Uiteindelijk wordt in kaart gebracht hoe de patronen in het ict-gebruik van docenten ontstaan, om van daaruit handvatten aan te reiken voor de professionele ontwikkeling van leraren op het gebied van ict.

De brochure is te bestellen via MesoConsult

Leren met interactieve media

Hoe kunnen we het groeiende potentieel van de interactieve media (sociale media, internettoepassingen en games) efficiënt inzetten in het primair onderwijs? Een vraag die met de toenemende digitalisering van de belevingswereld van jongeren steeds relevanter wordt. Leren met interactieve media laat zien hoe je de didactische waarde van deze nieuwe communicatietechnologieën kunt inschatten en beoordelen, los van de beschikbare apps en programma’s.

Leren met interactieve media biedt pabostudenten en beginnende leraren een praktisch raamwerk om interactieve media toe te passen in de leeromgeving. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat technologie een middel is en geen leerdoel op zich. Er is aandacht voor de verschillen bij leerlingen in leerkenmerken, het gebruik van interactieve media en het belang van een duidelijke strategie op schoolniveau.

De vuistregels voor leraren en het lessenplan bieden praktische oplossingen die verankerd zijn in de theorie. Bovendien is de methode in de praktijk getest door studenten van de minor 'Kind, Leren en Media, #KLM' aan de Fontys Hogeschool. Leren met interactieve media leert nieuwsgierige leraren(in opleiding) de juiste vragen te stellen over de toepassing van interactieve media in het primair onderwijs en zelf de mogelijkheden te ontdekken.

Het boek 'Leren met interactieve media' is te koop via de webshop van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, via Bol.com en in de boekhandel. In het boek zijn met behulp van Layar websites en videos met aanvullende informatie te bekijken. Een overzicht van deze links staan op de begeleidende website en op de ondersteunende website van Van Gorcum.

Links

slideshare presentaties


Scoop.it