Leren met interactieve media

Hoe kunnen we het groeiend potentieel van interactieve media (sociale media, internettoepassingen en games) efficiënt inzetten in het primair onderwijs? Een vraag die met de toenemende digitalisering van de belevingswereld van jongeren steeds relevanter wordt. Leren met interactieve media laat zien hoe je de didactische waarde van deze communicatietechnologieën kunt inschatten en beoordelen, los van de beschikbare apps en programma’s.

Leren met interactieve media biedt pabostudenten en beginnende leraren een praktisch raamwerk om interactieve media toe te passen in de leeromgeving. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat technologie een middel is en geen leerdoel op zich. Er is aandacht voor de verschillen bij leerlingen in leerkenmerken, het gebruik van interactieve media en het belang van een duidelijke strategie op schoolniveau.

De vuistregels voor leraren en het lessenplan bieden praktische oplossingen die verankerd zijn in de theorie. Bovendien is de methode in de praktijk getest door studenten van de minor ‘Kind, Leren en Media, #KLM’ aan de Fontys Hogeschool. Leren met interactieve media leert nieuwsgierige leraren(in opleiding) de juiste vragen te stellen over de toepassing van interactieve media in het primair onderwijs en zelf de mogelijkheden te ontdekken.

Het boek ‘Leren met interactieve media’ is te koop via de webshop van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, via Bol.com en in de boekhandel. In het boek zijn met behulp van Layar websites en videos met aanvullende informatie te bekijken. Een overzicht van deze links staan op de begeleidende website en op de ondersteunende website van Van Gorcum.